ШПАКЛОВКА

Идеята на външната топлоизолация е да направи жилището енергийно ефективно. Чрез инвестиция в топлоизолиране на външните фасадни стени на всяка сграда, къща или апартамент се постига по голяма ефективност от гледна точна на разходите за отопление или охлаждане. Функцията на топлоизолацията  през студените месеци от годината когато външните температури са по ниски е максимално дълго да задържи топлината вътре в сградата като не допуска загуби на топлина. А през месеците когато температурите са по- високи не позволява самите стени да се нагряват и да отдават топлина навътре и съответно да се използват електрически уреди за охлаждане на помещението.