ГИПСОКАРТОН

Гипсокартонът е универсален строителен материал. Използва се за вътрешна употреба, като с негова помощ най-често се облицоват  тавани и стени. Чудесен заместител е на вароциментови вътрешни мазилки, турбозолни гипсови вътрешни мазилки и тухли. Широко разпространен е в административни сгради като с него се правят преградни стени. При гипсокартона изцяло имаме сухи строително монтажни дейности като по този начин значително се скъсява технологичното време за набиране на якост и съхнене преди  последващи операции.