ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Един от най-често разпространените типове защитни покрития за борба с водата и влагата е т.нар. обмазна или мазана хидроизолация. В този материал ще разгледаме всичко най-важно, касаещо мазания тип хидроизолационни покрития и ще разберем какви са техните предимства и недостатъци. Ще анализираме в детайли и приложимостта на мазаната хидроизолация върху различните типове повърхности.