ВИК УСЛУГИ

В една сграда от основно значение са водопроводните и канализационните инженерни инсталации. По същност водопроводната инсталация захранва сградата и санитарните помещения в нея с чиста вода, а канализационната отвежда използваната или мръсна вода към градската канализационна мрежа и съответно пречиствателните станции. В днешно време нито една сграда не би могла да изпълнява своите функции без изградена ВиК инсталация.