ЗИДАРИЯ

Зидарията е неотменен строителен процес. С негова помощ се изграждат всички прегаждащи вътрешни и фасадни- външни  стени във всички сгради с монолитна скелетна конструкция. Стените в една сграда се делят на три групи- Фасадни- външни, вътрешни разделителни и вътрешни преградни. При външните стени при използването на нови тухлени системи тухлите са с по голяма дебелина за да осигурят по голяма енергийна ефективност. Разделителните са със среден размер за да осигурят по добра звуко- изолация между отделните апартаменти. А преградните зидарии дебелината е минимална 12,5см да да не се губи обем от отделните помещения в един апартамент.